Home | History | Sections | Photo Gallery | Visiting Informations | Contact          ikaAjans
“Bu Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Proje koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen “AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı Müzeler Bileşeni” kapsamında Avrupa Birliği’nin tahsis ettiği hibe fonlarından yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu broşürün içeriğinden yalnızca Yıldız Sarayı Vakfı sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.”